dinsdag 16 oktober 2007

Het valt al bij al nog mee...


een half percentje, wie valt daar over


De Standaard berichtte vandaag dat de begroting 2007 afstevent op een tekort van 1,5 miljard euro of 0,5 procent van het bbp, terwijl 2007 goed had moeten zijn voor een overschot van 0,3 procent. Dat is vooral te wijten aan de voorafbetalingen van de bedrijven, die minder snel stegen dan de paarse regering vooropstelde, en de kost van de notionele intrestaftrek.

Van den Bossche hield nog een slag om de arm in de begrotingscommissie in de Kamer vandaag, waar ze over het onderwerp ondervraagd werd. Niet alle cijfers zijn al binnen, liet ze de kamerleden weten. De aftredende regering riep enkele weken geleden een monitoringcomité in het leven dat de begroting in de gaten moet houden. Dat monitoringcomité levert vandaag of morgen een verslag.

Geen opmerkingen: