dinsdag 18 december 2007

Nee toch? Echt? Hoe zou dat komen?

Misschien wordt het eens tijd om Adam Smith te lezen?


De numerus clausus die tien jaar geleden werd ingevoerd om het aantal nieuwe dokters te beperken, blijkt een mislukking. Het systeem blijkt niet efficiënt tegen mogelijke misbruiken in Vlaanderen en Wallonië en bovendien leidt het tegenwoordig tot een ernstig tekort aan artsen.


De problemen stapelen zich op: nacht- en weekenddiensten die niet ingevuld raken, huisartsen die aangeworven worden door ziekenhuizen bij een gebrek aan specialisten en mensen die zich onrechtmatig aanbieden bij de spoeddiensten.

"Gezien de leeftijd van de artsen zal het aantal Franstalige artsen tegen 2009 fors dalen en tegen 2039 komen we aan 60 procent van het aanbod van 2004. In Vlaanderen zal de daling zich inzetten vanaf 2015", zegt Denise Deliège, deskundigen aan de UCL.


Een numerus clausus leidt tot een tekort? Bizar. Dat hadden wij nu toch nooit verwacht. Komt dat tegen.

Geen opmerkingen: