maandag 17 december 2007

Vlaming, of ge nu naar de stembus trekt of schijt, 't is al eender...

Waarom niet ineens 25 maart? Eh? De grap zou compleet zijn.


De koning heeft Guy Verhofstadt aangesteld als formateur van een interimregering. Verhofstadt heeft deze opdracht aanvaard.

"Gezien de ernst van de situatie waarin ons land zich vandaag bevindt, heb ik die opdracht aanvaard, zij het voor een zeer korte periode, namelijk uiterlijk tot 23 maart volgend jaar. Deze interimregering zal met de volheid van bevoegdheid de dringende dossiers behartigen. Ik zal voorstellen dat er intussen los van het regeringswerk onderhandelingen zullen worden opgestart over een sociaal-economisch programma voor de definitieve regering alsook over een communautair akkoord. Ik vind het bovendien aangewezen dat de kiesuitslag wordt gerespecteerd en dat onder meer met het oog op de uitvoering van dit communautair akkoord de leider van de grootste formatie, namelijk Yves Leterme, uiterlijk 23 maart voorgesteld zal worden om de definitieve regering op de been te brengen."

Geen opmerkingen: