zondag 16 september 2007

Zut Alors / Nou Moe

Curieuzer en curieuzer, gelijk ons Alies zou zeggen.

Blijkbaar heerst er nogal wat verwarring over wie nu de verantwoordelijke is voor de "Rudy Aernoudt Premier" campagne.

Volgens De Tijd en andere publicaties is dat "Optimistenbond van het Koninkrijk België", anderzijds wordt die petitie ook geclaimd door de BUB op haar website:


De dieperliggende oorzaak is uiteraard zijn Belgisch-gezindheid die niet compatibel wordt geacht met de flamingantische belangen.

De houding van de Vlaamse overheid is dan ook laf en onsportief. Zelfs een ambtenaar heeft immers recht op vrijheid van meningsuiting. Blijkbaar ziet de Vlaamse overheid dat anders en willen zij dat al hun ambtenaren brave flamingantjes zijn.

De heer Aernoudt verdient een prijs voor moed en zelfopoffering. Hij heeft zich immers belangeloos en als Vlaams ambtenaar ten dienste gesteld van de Belgische belangen, iets wat volgens de separatisten niet meer mag. Het is ver gekomen !


Addendum:


ping www.belgischeunie.be
... 77.232.68.221

ping www.rudy-aernoudt-premier.be
... 77.232.68.221

route: 77.232.64.0/19
descr: Servage Network

ping www.optimistenbond.be
... 85.234.212.48

route: 85.234.212.0/24
descr: BeHostings.be

Geen opmerkingen: